טיפול בשפכים תעשייתיים,ייעוץ סביבתי
industrial wastewater treatment

אנליזות שדה, סיווג, מיון וטיפול בשפכים תעשייתיים

מפעל דטרגנטים החזיק כמויות גדולות במיוחד של שפכים תעשייתיים ללא ידע מקדים על תכולת החומר או גורמי הסיכון השונים- בוצעו אנליזות שדה שעל פיהם השפכים סווגו ומוינו. לאחר שלב המיון נמצאו פתרונות קצה עבור כל זרם פסולת שהתגלה.

תהליך המיון ,הסיווג והקיטלוג הצריך ידע והבנה מעמיקה ברמה הכימית והתפעולית. על ידי ניהול פסולת נכון נחסכו מיליוני שקלים עבור המפעל ע"י ניצול פסולת כחומרי גלם ומציאת ספקים רלוונטיים בארץ ובחו"ל לטיפול בפסולת.