top of page
סקר תהליכים ופליטות

סקר תהליכים ופליטות

מהו סקר תהליכים ופליטות?

 

סקר פליטות (סקר תהליכים ופליטות) לאוויר הינם מסמכים אשר מהווים חלק מהתנאים הנדרשים למפעל לקבלת רישיון עסק, כפי שנקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה.

 

סקר תהליכים ופליטות כולל בתוכו תיאור מפורט של כלל תהליכי הייצור השונים המתקיימים במפעל, אשר הינם בעלי פוטנציאל לפלוט מזהמי אוויר לסביבה.

 

בסקר מפורטות כלל הפליטות של המפעל לאוויר, הן מבחינת סוג הפליטות והמזהמים השונים, הכמויות הנפלטות, וכלל חומרי הגלם המהווים את מקור הפליטות.


התקנים והתנאים שעליהם מתבסס סקר התהליכים והפליטות הם התקנים המקובלים במדינות המפותחות בעולם ומסתמכים בעיקר על מסמך ההנחיות הגרמני אשר נכתב בשנת 2002, הנקרא TA-Luft, ועוסק בשמירת איכות האוויר.

סקר תהליכים ופליטות מסייע למפעל לבחור את טכנולוגיות הייצור היעילות ביותר הקיימות בשוק, אשר ימקסמו את התוצר מהתהליך תוך הפחתת כמות הפליטות לאוויר מהמפעל, וצמצום של זיהום האוויר והסביבה כתוצאה מכך.

מה כולל סקר פליטות?

 

כחלק מסקר, מפורט תחילה מידע כללי בנוגע למפעל, מה שמאפשר לממונה לקבל תמונה כללית והבנה בנוגע למפעל, כגון מיקום גיאוגרפי, היקף ושעות הפעילות של המפעל, מידע על סביבת המפעל ועוד.

 

בנוסף, נסקרים כלל תהליכי הייצור במפעל והמקורות השונים הפולטים מזהמים, כולל התהליכים שנועדו לצורך טיפול בפליטות מזהמים לאוויר.

 

במסגרת סקר פליטות, מפורטות כלל הפליטות, כולל פליטות מוקדיות (לדוגמה פליטות מארובות), פליטות לא מוקדיות (לדוגמה פליטות ממקורות שטח או מיכלי אחסון), וכן פליטות לא שגרתיות של מזהמים לאוויר.

מי נדרש לסקר תהליכים ופליטות?

מפעלים חדשים אשר מגישים בקשה לרישיון עסק נדרשים, כחלק מהתנאים לרישיון העסק, בסקר תהליכים ופליטות.

 

בנוסף, מפעלים חדשים אשר מגישים בקשה לחידוש רישיון העסק שלהם, נדרשים גם כן בסקר תהליכים ופליטות.


סקר התהליכים והפליטות נועד עבור מפעלים בינוניים וקטנים, שאינם נדרשים להיתר פליטה על פי חוק אוויר נקי (התשס"ח, 2008).

הידע המקצועי הרב וההיכרות העמוקה עם הרגולציה והתקנים השונים של המשרד להגנת הסביבה הנדרשים לכתיבת הסקר, גורמים לכך שהרבה מפעלים משתמשים בייעוץ סביבתי לצורך ביצוע סקר התהליכים והפליטות.

 

חברת סוטוק הנדסה סביבתית מציעה שירותי ייעוץ סביבתי, ומבצעת בין היתר סקרי תהליכים ופליטות עבור מגוון מפעלים.

 

חברת סוטוק מבצעת סקר תהליכים ופליטות באופן המקצועי ביותר, תוך הקפדה על לוחות זמנים ושומרת על קשר רציף עם צוות המפעל במשך כל התהליך.

 

חברת סוטוק פועלת בשיטה של "סגירת כל הקצוות" עבור הלקוח, ומלווה אותו בתהליך כולו מול הרגולטור.


שלבי כתיבת סקר פליטות כוללים בין היתר איסוף המידע, סיורים באתר, ביצוע כלל החישובים הנדרשים והגשת הבקשה עבור הלקוח.


חברת סוטוק מסייעת ללקוחותיה לעמוד בכלל החוקים והתקנות של המשרד להגנת הסביבה ולהימנע מקנסות מיותרים, ובנוסף מעניקה ייעוץ  מעשי ללקוחותיה כיצד להפוך את התהליך במפעל ליעיל ביותר, תוך צמצום עלויות ומיקסום הרווחים עבור הלקוח.

 

לייעוץ בנושא סקר פליטות - צרו קשר

 

bottom of page