top of page
כלכלה מעלית .JPG

ייעוץ סביבתי

חברת סוטוק היא חברת הנדסה וייעוץ סביבתי המספקת עבור לקוחותיה מניפה רחבה של שירותים בתחומי הרגולציה, ניהול פרויקטים ושפכים תעשייתיים.
 

בעמוד זה תוכלו לקרוא על שירותי יועץ סביבתי שחברתנו מספקת. לנו בסוטוק ניסיון מקצועי רב בתהליך הליווי והתאמות בעבודה מול הרשויות ובמיזמים שונים. 

 

בין לקוחותינו נמנים מפעלים ממגוון תחומים, כגון תעשייה פטרוכימית, מתקני טיפול בשפכים תעשייתיים, מפעלי דטרגנטים, אחסנה ועוד.

1. ​ייעוץ סביבתי ע"י יועץ סביבה להטמעה של כלכלה מעגלית

 

כלכלה מעגלית היא מערכת ניהול תעשייתית, הרואה בראיה רחבה את כל תהליך הייצור ומנסה למזער ככל הניתן את ההשפעות הסביבתיות השליליות בתהליך הייצור, המכירה והצריכה. 

 

מטרת הכלכלה המעגלית היא למנוע ייצור פסולת באמצעות ייעול המערכת ושימוש במודלים עסקיים.

 

סוטוק הנדסה סביבתית היא חברה המובילה את מהפכת הכלכלה המעגלית בתעשייה בארץ, ומאפשרת ללקוחותיה להפוך אתגרים סביבתיים יקרים לרווח כלכלי וסביבתי, באמצעות ייעוץ סביבתי ע"י יועץ איכות סביבה, תיכנון, הנגשה ושימוש בטכנולוגיות חדשניות לטיפול בפסולת.

 

סוטוק מקדמת ומיישמת את התפיסה של "מפסולת-למשאב'' בסקרי התייעלות במשאבים ובפרויקטים שונים ויוצרת סימביוזה תעשייתית המקשרת בין תעשיות שונות בארץ, זאת על מנת לנהל באופן מיטבי את הטיפול של הפסולת ולהעבירו לתעשייה הצורכת אותו כמשאב.

 

צוות המומחים של סוטוק בעלי ניסיון רב בהתאמה של תהליכי העבודה והניהול בארגון לכלכלה מעגלית.

2. היתר פליטה

 

בהתאם לחוק אוויר נקי ולדרישותיו המחמירות, המשרד להגנת הסביבה מחייב כל מפעל במסמך הנקרא 'היתר פליטה', הכולל סקר מעמיק אודות התהליכים השונים של המפעל המדובר, הפליטות ממנו ועמידתם של התעשיות השונות בתקנים הקבועים בחוק.
 

היתר הפליטה נשאר בתוקף למשך 7 שנים ובשנים האלו על העסק לפעול לביצוע שיפור מתמיד של התהליכים במפעל והתאמתם לדרישות מחמירות של המשרד להגנת הסביבה. 
 

כתיבת היתר הפליטה הינו פרויקט גדול ומורכב הדורש ידע מקצועי רב, הן לצורך צמצום הפליטות מהמפעל והן להתייעלות כלכלית ואנרגטית שלו.

 

ייעוץ סביבתי עם יועץ סביבתי שאנו מספקים, מאפשר לעסק שלך לעמוד בכל התקנים הנדרשים בחוק בתחום זה, להימנע מקנסות מיותרים ולהתייעל כלכלית, תוך שמירה על הסביבה ובריאות הציבור.

3. סקר מרחקי הפרדה

 

המשרד להגנת הסביבה קובע כי על מפעל או מתקן תעשייתי להפריד מבחינה פיזית ובאופן מבוקר בין מקורות סיכון לבין הציבור הרחב, על מנת למנוע את האפשרות לאירוע אשר יסכן עובדים השוהים באתר, או את הציבור השוהה בקרבת המפעלים.

 

על כן, יש דרישה מתעשיות ומפעלים לערוך 'סקר מרחקי הפרדה' בין היתר במקרים הבאים:

 

  • בעת הגשת בקשה להיתר רעלים ממקור סיכון חדש.
     

  • בעת הגשת בקשה לשינוי בהיתר רעלים קיים.
     

  • במקרים בהם יש חשש מקרבה של הציבור למקור הסיכון.

 

אנו בחברת סוטוק, מבצעים סקרי מרחקי הפרדה בעבור מגוון לקוחותינו מהתעשייה, מהחקלאות ועוד במקצועיות רבה.

 

 

4. סקר היסטורי

 

על מנת לזהות ולאפיין את פוטנציאל הזיהום בקרקעות, דורש המשרד להגנת הסביבה מתעשיות לערוך סקירה היסטורית.
 

את הסקר ההיסטורי נדרש לבצע בעת מתן רישיונות עסק, בקשה להיתר רעלים, בתהליכי תכנון ובנייה של אתר תעשייתי חדש, או בעת סגירת מפעל אשר עבד עם חומרים מסוכנים.

הסקר ההיסטורי מאפשר למשרד להגנת הסביבה לקבוע את אופי ומצב הקרקע באתר.
 

במידה ואכן נמצא חשש לזיהום פוטנציאלי בקרקע יש להמשיך ולבצע סקר קרקע- ניתוח מעמיק ומקיף הכולל דיגום הקרקע באתר ותוכנית לשיקום האתר.

לנו בסוטוק, המתמחים בייעוץ סביבתי, יש ניסיון רב והיכרות עמוקה עם נהלי המשרד להגנת הסביבה.
 

אפיון וביצוע סקר היסטורי נכון נותן הבנה רחבה על האתר ואופיו.
 

מיפוי פוטנציאל הזיהום באתר מאפשר קבלת תמונת מצב ראשונית אודות חקירות סביבתיות עתידיות אשר יבוצעו באתר.

5. סקר קרקע

 

בהתאם לממצאי הסקר ההיסטורי, במידה ויצביע כי יש אפשרות ממשית לזיהום הקרקע, ידרוש המשרד
להגנת הסביבה ביצוע סקר קרקע.

 

סקר קרקע הינו תהליך מקיף ומעמיק הנועד לבחון את היקף הזיהום הקיים ואף לדרוש לשיקום או טיפול במקרים הנדרשים לכך.
סקר קרקע כולל סיווג מזהמים בקרקע ובחינת היקף וחומרת הזיהום.

 

בהסתמך על הנתונים בסקר זה, ניתן יהיה לקבוע האם הזיהום עובר את ערכי הסף המותרים למזהמים בקרקע וכך לאמוד את הסכנות השונות ואף להציע טיפול רלוונטי לקרקעות אלו.

אנו בסוטוק הנדסה סביבתית, עורכים סקרי קרקע ודואגים להמליץ על אופן הטיפול המיטבי והיעיל ביותר לטיפול בקרקעות מזוהמות.

6. סקר תהליכים ופליטות

 

כחלק מהתנאים הנדרשים לתעשייה כלשהי על מנת לקבל רישיון עסק, על המפעל להגיש סקר תהליכים ופליטות.

 

הסקר כולל תיאור מפורט של כלל תהליכי הייצור השונים המתקיימים במפעל, אשר הינם בעלי פוטנציאל לפלוט מזהמי אוויר לסביבה.

 

בסקר תהליכים ופליטות מפורטות כלל הפליטות של המפעל לאוויר, הן מבחינת סוג הפליטות והמזהמים השונים, הכמויות הנפלטות, וכלל חומרי הגלם המהווים את מקור הפליטות.

 

סקר התהליכים והפליטות מסייע למפעל לבחור את טכנולוגיות הייצור היעילות ביותר הקיימות בשוק, אשר ימקסמו רווחים לחברה מתהליך זה, תוך הפחתת כמות הפליטות לאוויר מהמפעל, וצמצום של זיהום האוויר והסביבה כתוצאה מכך.

 

7. היתר רעלים

 

אנו בסוטוק הנדסה סביבתית, מספקים שירות של הנפקת היתר רעלים וחידוש היתר רעלים.

 

כיום כל מוסד שיש ברשותו חומרים מסוכנים מריכוז וכמות מסויימת נדרש להנפקת היתרי רעלים ועמידה בדרישות חוק חומרים מסוכנים, תשנ"ג 1993.
 

אנו עובדים עם מגוון לקוחות בתעשייה לקבלת היתר רעלים, לרבות חברות המשתמשות בחומרים מסוכנים,
מובילות חומרים מסוכנים או מאחסונות חומרים מסוכנים.

 

כמו כן, אנו מספקים שירותי ייעוץ סביבתי וליווי של לקוחותינו עם יועץ סביבתי / יועץ איכות סביבה בכדי לוודא שאכן המפעל עומד בדרישות החוק והבטיחות לאחר קבלת ההיתר.

בעל עסק? אחראי רעלים? בדוק את תאריך התפוגה של היתר הרעלים שברשותך ושים לך תזכורת לחדשו 5 חודשים מראש.

 

8. תיק מפעל

 

על פי חוק תקנות רישוי עסקים, קבעה המדינה כי על מפעל המחזיק ומשתמש בחומרים המוגדרים לפי החוק כחומרים מסוכנים,
להכין תיק מפעל.

 

תיק מפעל הוא מסמך העוסק בכללותו במוכנות המפעל לאירוע חירום כתוצאה מהימצאות חומרים מסוכנים בשטחו.
 

מטרתו של תיק המפעל הוא ניתוח הסיכונים האפשריים מהחומרים המסוכנים באתר ומהן דרכי ההתמודדות עימם.
 

תיק מפעל מתעד באופן מעמיק ולפרטי פרטים את פעילות המפעל הקשורה לחומרים מסוכנים, סוקר את כל המידע אודות צוותי הטיפול במפעל ומחוצה לו, האחראים בשעת חירום, ופורט את תרגולי החירום ואירועי החירום שנערכו באתר בשנים האחרונות.

 

 
9. מרשם פליטות לסביבה – מפל''ס, PRTR

 

בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה, על מפעלים תעשייתיים ותעשייה חקלאית לדווח על הפליטות של התעשיות השונות בדוח הנקרא מרשם פליטות לסביבה, או בקיצורו- מפל''ס, PRTR.
 

בדוח זה יש לפרוט את כלל הפליטות למים, לקרקע ולאוויר.
 

דיווחים אלה מצריכים היכרות עם דרישות החוק בהתאם לפליטות שיש במפעלכם.
 

ייעוץ סביבתי מקצועי כולל מיפוי כלל הפליטות, כימות הפליטות לאורך זמן ודיווח שוטף לרגולטור ובעלי עניין נוספים רלוונטיים.

 

אנו בסוטוק פועלים לשיפור מתמיד, מציאת פתרונות חדשניים לטיפול באתגרים הקיימים.

 

 

10. סקר שפכים

 

סקר השפכים נועד לוודא כי השפכים הנפלטים מתעשייה כלשהי לא יהוו פגיעה בסביבה ויעמדו בתקנות של המשרד להגנת הסביבה, אשר נקבעו בחוק.
 

לאחר ביצוע הסקר, יוכלו המפעלים להתאים טכנולוגיה לטיפול בשפכים התעשייתיים וכך לעמוד בריכוזי המזהמים שנקבעו בתקנים עבור מי השפכים.

 

אנו בחברת סוטוק הנדסה סביבתית, מבצעים את תהליך סקר השפכים החל משלב איסוף הנתונים עד לשלבי כתיבת הדוח והגשתו לממונה.

 

במסגרת הסקר אנו מלוים את לקוחותינו לאורך כל שלבי התהליך, תוך קשר רציף עם צוות המפעל ומתן המלצות מקצועיות ופתרונות טכנולוגיים למפעל.

 

 

11. סקר פסולת

 

סקר פסולת דורש מהתעשיות והמפעלים השונים הגדרה וסיווג של כלל הפסולות, המסוכנות והלא מסוכנות, במפעל.

 

יש לסווג את הפסולות השונות על פי קטלוג הפסולות האירופאיEuropean Waste Catalogue – EWC, אמנת באזל, הספר הכתום ועוד, זאת בהתאם לדרישה ההולכת וגוברת בארץ לעבוד עם האמנות הבינלאומית השונות.

 

סיווג פסולות הוא חלק מהותי מתהליך ניהול פסולת. ע"פ סיווג הפסולת נדע כיצד להתייחס לפסולת מסוכנת, מה רמות הסיכון אליהם העובדים נחשפים, מה אמצעי הזהירות הנדרשים ומה עלות פינוי השפכים.

לסיווג אחיד ומדויק של הפסולת בתעשייה יש חשיבות גדולה בייצוא פסולות, דיווחים רגולטורים, בבקרה ובהתאמת טיפול מיטבי עבור חומרים מסוימים.

 

 
12. טיפול בחריגות וקנסות שפכים מתאגידי מים

 

בשנת 2014 הוסדרו תקנות חדשות בנושא שפכים תעשייתיים המוזרמים למערכות הביוב העירוניות.
 

תקנות אלו מגדירות שפכים אסורים ושפכים חריגים להזרמה לביוב.
 

באחריות תאגידי המים הפזורים ברחבי הארץ לנטר ולדגום את שפכי המפעלים השונים במטרה לאתר חריגות.
על מפעלים, בהם ימצאו חריגות שפכים, יוטלו קנסות.

 

התקנות להזרמת השפכים מתייחס גם לעסקים גדולים ומפעלים תעשייתיים וגם עסקים קטנים כמו מסעדות, אולמות אירועים, מכבסות ומוסכים.

 

במקרים רבים העסקים הללו לא מודעים כלל לקיומן של החריגות ולדרכים ההתמודדות איתן. כמובן שעבור עסקים קטנים כל שקל שמשולם על חריגות אלו משמעותי מאוד.

 

אנו בסוטוק מציעים מגוון פתרונות טכנולוגיים ותפעוליים לבתי העסק ולמפעלים.

 

מניסיוננו, ניתן לחסוך מאות אלפי שקלים ע"י עבודה שיטתית ומקצועית בהתייעלות סביבתית.

13. ליווי מול רשויות

 

היכרות עם דרישות החוק לרוב אינה מספיקה. מפעלים רבים מתקשים לעקוב ולהבין אחר דרישות הרגולטור ולתרגמן לשפת מעשה.

 

בימינו, יש צורך להיות כל היום עם היד על הדופק ולהכיר היטב כל אחד מהסעיפים שהעסק שלך מחויב להם בהתאם למבול הבלתי פוסק של חוקים חדשים ודרישות רגולטוריות שונות ומשתנות.

אנו בחברת סוטוק מציעים שירותי ייעוץ סביבתי וליווי מול הגופים הרגולטורים באופן מלא ומקיף מול יועץ סביבה / יועץ איכות סביבה.
 

אנו דואגים להמליץ על אופן הטיפול המיטבי והיעיל ביותר לטיפול בבעיות סביבתיות באופן המקצועי והכלכלי ביותר.
 

ניתן לפנות אלינו לצורך הנפקת רישיונות לעסק, הכנסת תהליכים חדשים למפעל, אישור כיבוי אש, אישור מנהל, אישור פיקוד העורף ועוד.

 14. תסקיר השפעה על הסביבה

תסקיר השפעה על הסביבה הוא מסמך הבוחן את כלל ההשלכות הצפויות כתוצאה מיישום של תוכניות פיתוח או בנייה על הסביבה והאוכלוסייה.

 

ביצוע תסקיר מחויב על פי חוק, המעוגן בחוק התכנון והבניה, במקרים בהם מוגשת תכנית אשר ביצועה עלול לגרום להשפעה ניכרת על הסביבה.

 

מטרתו של תסקיר ההשפעה על הסביבה לספק ליזם, לרשויות ולציבור את כל הידע ההכרחי בטרם הוצאת תוכנית אל הפועל, וזאת על מנת למזער כל נזק סביבתי- לקרקע, לאוויר ולמקורות המים, וציבורי- דוגמת רעש וזיהום אוויר.
 

התסקיר מציג את ההשפעות הסביבתיות הכרוכות בהוצאת התוכנית אל הפועל ומראה מהם האמצעים הנדרשים על מנת להפחית את הנזק הסביבתי הצפוי.

חברת סוטוק הנדסה סביבתית בעלת ניסיון רב בביצוע תסקירי השפעה על הסביבה ונשמח לעמוד לשירוץ בנושא.

15. היתר ייצוא פסולת

אנו בסוטוק הנדסה סביבתית, מספקים שירות של הנפקת היתרי ייצוא למגוון פסולות מסוכנות.

 

יצוא של פסולת לחו"ל היא תופעה בה מפעלים בארץ מייצאים את הפסולות שלהם עבור טיפול בחו"ל.
 

לעיתים ייצוא פסולת יכול לחסוך עלויות רבות לעומת טיפול בארץ.
 

עם זאת, תהליך זה אינו פשוט בעיקר מפני המורכבות הגדולה בתהליך הנפקת היתרי ייצוא.
 

תחום זה דורש ידע מקצועי והבנת תהליכים מקומיים ובינלאומיים. לחברתנו יש מגוון קשרים ושיתופי פעולה בחברות שונות בעולם ובאירופה העוסקות בטיפול בפסולות השונות- בבוצות, סולבנטים, סולבנטים מוכלרים, חומרים מתעשיית הפרמצבטיקה ועוד.

 

קשרי העבודה שיצרנו והידע שצברנו מסייעים בהנגשת התחום לחברות ומפעלים המבקשים לפעול בשווקים בינלאומיים.
לצד כל אלו, אנו פועלים בדרך המהירה והכלכלית ביותר להנפקת האישורים.

16. הנפקת אישור מנהל רוחבי עבור מפעלי טיפול בפסולת

חברת סוטוק היא חברה פורצת דרך בתחום והראשונה להנפיק את אישור המנהל הרוחבי בישראל.
 

סוטוק פעלה בשיתוף פעולה מלא עם ממונה פסולת מסוכנת ממשרד הגנת הסביבה.
 

בעבודה משותפת, בנינו את המבנה והנהלים לאישור מנהל רוחבי עבור חברת אקואויל. 
 

אקואויל היא חברה לטיפול בשפכים תעשייתיים.
 

לפיכך, לפני ההיתר הרוחבי, נאלצה אקואויל להנפיק מאות בקשות אישור מנהל באופן פרטני בכל שנה.
אישורים אלו יצרו סרבול רב במערכת בשל בירוקרטיות מרובות תהליכים.

 

הנפקת האישור הרוחבי גרמה לחברה לחסוך רב בזמן ואפשרה לה להתייעל ולהפנות את מירב המאמצים לטובת שיפורים והתייעלות נוספים בתחום.

ליצירת קשר לחצו כאן

bottom of page