top of page
כלכלה מעגלית

ניהול פסולת

חברת סוטוק מתמחה בפתרונות עבור מגוון רחב של פסולות, במיוחד בפסולות מסוכנות. מרבית המפעלים היצרניים מייצרים פסולות מסוכנות.
ביניהם מפעלים מתחומי הפארמצבטיקה, הכימיה, ייצור דשנים, עיבוד וציפוי מתכות ועוד.
הפסולות המסוכנות כוללות שמנים, אמולסיות, חומצות, בסיסים, חומרים אורגנים עם ריכוזי מלחים, סולבנטים ועוד.
ניהול פסולת הכולל מציאת פתרונות חלופיים וספקים אופטימליים, מאפשרת הוזלה בעלויות ושיתוף פעולה עם מגוון רחב של אתרי טיפול בארץ ובעולם.

השירותים שסוטוק מספקת בתחום הפסולות המסוכנות:

 • הוזלת עלויות ע"י מציאת ספקים אופטימליים כתוצאה משיתוף פעולה עם מגוון רחב של אתרי טיפול בארץ ובעולם.
   

 • הובלת הפסולת על ידי מוביל מורשה חומ"ס.
   

 • הנפקת אישורים נדרשים לאחר סיום הטיפול בפסולת.
   

 • ליווי והקמה של פרוייקטים לטיפול בפסולת במפעל עצמו (in house)

 • מיפוי זרמי פסולות מסוכנות, מיפוי מזהמים וביצוע סקר שפכים מקיף.
   

 • דיגום ואנליזה מקיפה של כלל הפרמטרים הנדרשים מטעם המשרד להגנת הסביבה.
   

 • ניתוח נתונים עבור הלקוח, קיטלוג על פי אמנת באזל
  ו-EWC.

   

 • ליווי רגולטורי לקבלת כלל האישורים הדרושים עבור פינוי הפסולת לאתר טיפול בארץ או בחו"ל.
   

ייצוא ושינוע הפסולות והחומרים המסוכנים בפרט, עלול להיות בעייתי, אך יש לו יתרונות גדולים הן מבחינת אפקטיביות הטיפול, מדד ה"סביבתיות" שלו והעלויות שלו במקרים מסוימים (דבר שמשפיע על האטרקטיביות והתמריץ עבור חברה לטפל בכלל הפסולת שלה).

 

מדיניות הייצוא של פסולת אכן מתייחסת להגבלות שונות, במידה והפסולת מיועדת למחזור במקום לסילוק, אבל עדיין ישנם מגוון אינטרסים מעורבים בחוקים הקיימים, על אף הדרישה לראיית טובת התעשייה והסביבה יחדיו.

 

על המשרד להגנת הסביבה לראות את טובת הסביבה לפני הכל ושמירה על אינטרסים כאלה ואחרים מונעים ממנו לשלוח לטיפול המיטבי ביותר, לפתוח את השוק ולהוריד עלויות.

01

הפרדה במקור

04

התאמת הטיפול והטכנולוגיה

02

אנליזה ודיגום

05

מניעה וצמצום פסולת

03

הגדרה של הפסולת

פסולת עירונית

הפרדה במקור

הפרדה במקור הוא השלב הראשון בתהליך. הוא מורכב ממספר תת שלבים הכוללים הערכת המצב הקיים, מיפוי מרכיבים וזרמים, ומציאת הפתרונות הרלוונטיים ביותר עבור הלקוח. במקרים מסוימים הפתרון הוא פינוי לאתר מחזור או סילוק חיצוני, ובאחרים הפתרון הטוב ביותר הינו הקמה של מתקן לטיפול אצל הלקוח.

לחברת סוטוק ניסיון רב בהתאמת סוג הפסולת לטיפול המיטבי והמשתלם ביותר. לא פעם ולא פעמיים מצאנו שמפעלים משלמים מחירים שערורייתיים שניתן להוזיל בעשרות אחוזים!

 

אנליזה ודיגום הפסולת

שלב האנליזה הוא מהותי, כיוון שעליו מתבסס כלל ניתוח הנתונים. חשוב מאד שהדגימה שנלקחה תהייה מייצגת. הדיגום יבוצע על ידי דוגם מוסמך ותוכנית דיגום שתאושר ע"י משרד הגנת הסביבה.

 

הנחיות לאופן הדיגום ניתן לקחת מ LAGA PN 98. 

ניהול פסולת דרך הגדרה וסיווג הפסולת

לאחר קבלת הדוגמאות, סוטוק תבצע ניתוח נתונים ומידע בכדי לקטלג את הפסולת, לצורך התאמת טיפול מיטבי עבורה. ניתוח הפרמטרים שונים יבוצע תוך התייחסות למאפייני סיכון של כל אחד מהפרמטרים השונים באנליזה, מ-pH ועד ריכוזי מתכות כבדות. בנוסף, יש להתחשב בתהליך, במקור הפסולת ובסוג התעשייה. קיטלוגים סופיים יעשו ע"פ אמנת באזל וקטלוג הפסולות האירופאי (EC/532/2000).

 

התאמת הטיפול והטכנולוגיה

התאמת הטיפול תלויה בהגדרת הפסולת ועל כן ברגולציה הנובעת ממנה. ישנם מגוון פתרונות שונים עבור פסולות וביניהם  טיפול ביולוגי, טיפול פיזיקוכימי, איוד, טיפול תרמי או AOP. במקרים בהם לפסולת לא קיים טיפול מיטבי ו/או כלכלי בארץ, חברת סוטוק מסייעת ללקוח בייצוא הפסולת לטיפול בחו"ל.

מניעה וצמצום

אחד העקרונות שמובילים ניהול פסולת נכון, שעל פיו פועלת חברת סוטוק, הוא מניעה וצמצום של כמויות הפסולת במגוון דרכים.

הגדרה וסיווג פסולת

הרגולציה הסביבתית עברה שינויים רבים בשנים האחרונות. למרות הקושי במעקב אחרי כמות השינויים העצומה בתחום, בסופו של דבר, האחריות מוטלת על יצרן הפסולת!

 

משמעות הדבר היא שעל יצרן הפסולת מוטלת החובה לוודא שהפסולת שמיוצרת על ידו מובלת כחוק ומגיעה לאתר קצה מורשה.

לסוטוק הנדסה סביבתית ניסיון במציאת חלופות כלכליות וסביבתיות לפסולות המסוכנות. נשמח להכירכם ולהציע לכם את שירותי היעוץ  והליווי שלנו, בתחום הפסולות המסוכנות וטיפול בפסולת עירונית ותעשייתית.

bottom of page