top of page
טיפול בשפכים ניקוי כימי-ערוך (3).jpg

התייעלות וחיסכון בעת טיפול בשפכים ופסולת מסוכנת

קיימת דרך להפחית הוצאות על טיפול בשפכים ופסולות מסוכנות והיא מגלמת בתוכה ייעול תהליכי ייצור וירידה בפגיעה סביבתית.

 

כל מפעל היוצר או עוסק בחומרים מסוכנים ויוצר שפכים ופסולות מסוכנות מודע לעלויות הכלכליות הגבוהות איתן הוא נאלץ להתמודד ב"קצה הדרך" של החומר, בעת הטיפול והפינוי של הפסולת.

 

אך מה אם נאמר לכם שישנם פתרונות פשוטים ביותר שיכולים להביא להורדה משמעותית בהוצאות אלו?

 

חברת סוטוק הנדסה סביבתית עוסקת בתחום ייעול השימוש בחומרי גלם, מחזור, השבה והטמעת עקרונות הכלכלה המעגלית בתעשייה בארץ.

 

הניסיון הרב של סוטוק בתחום השפכים התעשייתיים, מסייע לנו למצוא לקוחותינו את נקודות התורפה התהליכיות במפעל ולשפרן, להתאים את דרכי הטיפול בשפכים וכך להביא להתייעלות במשאבים הכוללת התעיילות כלכלית ותהליכית יחד.

 

צמצום בעלויות יכול להתבצע ,בין היתר, על ידי אפיון השפכים או הפסולות והפרדתם לזרמים שונים.

 

בנוסף, ישנם מצבים בהם ניתן למנוע את "קצה הדרך" ולסגור את הקצוות למעגל, כך שהפסולת שיצרנו חוזרת כחומר גלם חדש.

מהן דרכי הטיפול בשפכים ופסולות מסוכנות?

קיימות שתי דרכים לטיפול בפסולת נוזלית מסוכנת:

 1. פינוי הפסולת לאתר מורשה בקוביות, חביות או מכליות, שם הפסולת תטופל בהתאם לתכולתה. הפתרון הזה בד"כ כרוך בעלויות גבוהות על ההובלה והטיפול בפסולת.

 2. טיפול מקדים בפסולת במפעל על מנת להזרים אותה כשפכים למט"ש או להפחית את עלויות הטיפול שלה באתר מורשה. סוג טיפול זה כרוך בהוצאות על טיפול בפסולת והוצאות נוספות עבור הטיפול במט"ש, מכיוון שלרוב שפכים אלו מאופיינים בערכים חריגים של מזהמים. בנוסף, במידה והמט"ש לא מתפקד כראוי עלולות להיות חריגות שיגררו קנסות מתאגידי המים.

 

יש לשים לב כי בשני המקרים, לעיתים קרובות חלק ניכר מהשפכים אינם מכילים חומרים מסוכנים, אך נלקחים בחשבון בהוצאות הטיפול של ספקי הפינוי והטיפול בפסולת.

כיצד ניתן לייעל את הטיפול בשפכים ופסולות מסוכנות?

ייעול הטיפול במשאבים דורש ידע והבנה תהליכית וכימית מעמיקה, על מנת לנצל באופן אופטימלי את מצאי הקוים והחומרים בהם, ולהוזיל את התהליך.

 

הפרדת הפסולת לפי זרמים שונים במפעל, ובמיוחד פרדת הפסולת המסוכנת מהפסולת הלא מסוכנת תביא לצמצום ומניעה של פינוי וטיפול חוץ מפעלי מיותר בפסולת שלא נזקקת לבכך.

 

לרוב, חלק הארי של השפכים שיתקבל לאחר ההפרדה יהיה שפכים "נקיים", שאינם בעלי ערכים חריגים של מזהמים, וניתן לנתב אותם לביוב העירוני.

 

בצורה כזו נחסוך הוצאות מיותרות וגבוהות על פינוי וטיפול בשפכים שלא מצריכים זאת. ניתן לקחת צעד נוסף קדימה ולנתב את השפכים הנקיים לשימוש חוזר במפעל וכך גם לחסוך בעלויות הכרוכות בצריכת מים וחומרי גלם.

 

לבסוף, החלק הקטן שהתקבל מההפרדה ומכיל חומ"ס, יפונה ויטופל במתקן הטיפול.

 

בפועל, הפרדת הזרמים תלויה בסוג תהליכי הייצור, בחומרים ובתהליכי איסוף הפסולת במפעל, והיא יכולה להתבצע במספר דרכים:

 1. צנרת או ברזים נפרדים.

 2. איסוף שפכים למכלים נפרדים.

 3. הפרדת שטיפות לפי סוגי מוצרים.

 4. ביצוע שטיפה מקדימה, אחריה יתבצע פינוי הזרם ה"מלוכלך", כאשר מי השטיפות הבאות יפונו למט"ש.

 5. כאשר מבוצעת הפרדת קווי פסולת, ניתן לעשות שימוש חוזר של חומר הגלם מתוך זרם הפסולת.

מהם היתרונות העסקיים כלכליים של התייעלות במשאבים?

הפרדת השפכים לזרמים שונים במפעל (רגילים, חריגים ומסוכנים) תביא להתייעלות במשאבים והתייעלות תהליכית:
 

 • צמצום הוצאות המפעל עבור הטיפול בשפכים על ידי הורדת כמות השפכים החריגים המוזרמים למט"ש.

 • צמצום עלויות פינוי וטיפול למפעלי הטיפול על ידי הפחתת כמות הפסולת המסוכנת המפונה.

 • צמצום הוצאות רכישה של חומרי הצגלם על ידי שימוש חוזר בפסולת ומחזור חומרי הגלם שהופרדו מהזרמים האחרים.

 • צמצום עלויות צריכת מים על ידי שימוש חוזר במים ה"נקיים".

 • התייעלות תהליכית העתידה לקרות תוך כדי תהליך הזיהוי וההפרדה של הזרמים השונים. זוהי הזדמנות לאיתור ושדרוג תהליכים לא יעילים, חוסר יעילות אנרגטית, נזילות, פחת של חומרים, ועוד.

מהם היתרונות הסביבתיים להפרדת זרמי פסולות במפעל?

כאשר מדובר על התייעלות במשאבים, מעבר ליתרונות הכלכליים עבור המפעל, לתהליך הפרדת הזרמים ישנם יתרונות סביבתיים מהותיים, ביניהם:
 

 • צמצום שימוש בחומרי גלם ומים בתהליכי הייצור על ידי שימוש חוזר.

 • צמצום זיהום מאגרי מים על ידי צמצום כמות השפכים החריגים שמגיעים מהמט"ש למקורות המים.

 • צמצום הזיהום הנוצר בעת הטיפול בפסולת המסוכנת הנוצר כתוצאה מהשקעת אנרגיה או שימוש בכימיקלים לצורך ביצוע הפרדה למרכיבים המסוכנים בתהליך הטיפול הפיזיקו-כימי.

 • צמצום הזיהום התחבורתי בעת פינוי הפסולת המסוכנת על ידי הפחתת כמות הפסולת שמפונה למפעלי הטיפול בפסולת.

 

סוטוק הנדסה סביבתית מספקת ללקוחותיה ייעוץ סביבתי המאפשר הפיכת אתגרים סביבתיים שעלותם הון לרווח, על ידי ליווי הלקוחות ביישום תהליכים ובשימוש בחומרי גלם התורמים לירידה בפגיעה בסביבה, לצד חיסכון כספי משמעותי בעלויות.

bottom of page