top of page

ניהול ואיחסון חומרים מסוכנים

ניהול ואיחסון חומרים מסוכנים

עסקים, ארגונים ומפעלים רבים מאחסנים חומרים מסוכנים, אשר דורשים ניהול ואחסון על פי דרישות המשרד להגנ"ס.

 

טיפול ואחסון שלא כראוי עלולים להסתיים בדליפת חומרים רעילים, ולהעמיד בפני סיכון את עובדי העסק, האוכלוסייה והסביבה.

על פי חוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג-1993, כל עסק העושה שימוש בחומרים מסוכנים מחויב להחזיק בהיתר רעלים.

 

היתר הרעלים מפרט את סוגי החומרים שהעסק רשאי להחזיק, ריכוזיהם וכמויותיהם. רשימת החומרים הנחשבים מסוכנים (תקף גם לחומר מעורב או ממוזג בחומרים אחרים) מפורטת בתוספת השנייה לחוק.

 

בהיתר מצוין סיווג החומרים על פי דרגת הסיכון שלהם: מ- A (הגבוהה ביותר) עד D (הנמוכה ביותר), ועל פיהן נקבעת רמת הפיקוח הנדרשת ותוקף ההיתר.

 

בכל מקרה בו בית העסק מעוניין לבצע שינוי, ולו הקל ביותר, בנוגע לסוגי החומרים שברשותו, ריכוזם וכמותם, עליו לידע את המשרד להגנ"ס.

 

הקפדה על עמידה בתנאי היתר הרעלים תסייע לעסק באחסון וניהול הולם של החומרים המסוכנים ותימנע סיכונים הנובעים מניהול כושל.

 

עסק המחזיק בהיתר רעלים יחזיק גם אחראי רעלים וחומרים רעילים, שתפקידו לעקוב אחר דרישות המשרד להגנ"ס, ולוודא כי חומרים מסוכנים שבתחום העסק, מנוהלים בהתאם לדרישות.

 

כיצד נכון לאחסן חומרים מסוכנים וחומרים רעילים?

אחסון חומרים מסוכנים מצריך ניהול קפדני, משום שחומרים אלה, בין אם הם רעילים, נפיצים או קורוזיביים, עלולים להוות סכנה בריאותית וסביבתית במידה ואינם מטופלים כראוי.

 

על כן, במידה ומפעל מעוניין באחסון חומרים מסוכנים, מומלץ ביותר לפנות לחברה מתמחה בתחום לניהול הפרוייקט.

 

סוטוק הנדסה סביבתית היא חברה בעלת ניסיון רב בניהול פרויקטי תכנון והקמת מאצרות תקניות, לרבות עמידה בדרישות כיבוי אש וכלל הדרישות הרגולטוריות.

תכנון נכון של מבנה האחסון מצריך לקיחה בחשבון של מספר פרמטרים:

  • הקצאת מקום מתאים מבחינה בטיחותית לאחסון החומרים, תוך התייחסות ספציפית לסוג החומר המסוכן. לכל חומר דרישות אחסון שונות: במקום סגור, שטח פתוח או פתוח למחצה.

  • מבנה האחסון יהיה בנוי מחומר קשיח ובלתי דליק. במידה והמבנה מאחסן חומרים דליקים, קירותיו החיצוניים או הפנימיים או מחיצותיו תהיינה עשויות מחומר עמיד באש.

  • רצפת המבנה תהיה בנויה מחומר בלתי חדיר לנוזלים, כאשר שוליה יהיו מוגבהים או בעלי מערכת ניקוז, שמטרתם מניעת מצב של זליגת חומרים מסוכנים אל מחוץ למבנה במקרה של דליפה. 

  • המבנה יכיל פתחי אוורור טבעיים ומאולצים, וכיוון פתיחת הדלת יהיה כלפי חוץ.

  • המבנה יכיל תאורת חרום שתופעל בחשיכה.

  • אביזרי החשמל יהיו ממוגנים מפני פיצוץ, במבנה עצמו ובאזור השינוע של החומרים הדליקים.

מידע נוסף בנושא תוכלו לקבל אצלינו בסוטוק הנדסה סביבתית, המספקת ייעוץ מקצועי בתחום, מטעם צוות המומחים שלנו, אשר ילווה אתכם בכל התהליך והרגולציה.

 

כאמור, ישנה חשיבות עליונה בכל הקשור לאחסון נכון של חומרים מסוכנים, על מנת לוודא ניהול מיטבי ובטוח לצוות העובדים, לאוכלוסייה ולסביבה.

bottom of page