top of page
סקר שפכים

סקר שפכים

 

לשפכי תעשייה פוטנציאל רב לפגיעה בסביבה יותר מלשפכים עירוניים, משום שהם מכילים ברוב המקרים ריכוזי כימיקלים שונים אשר משמשים לתהליכים בתעשייה או נוצרים כתוצאה מהם.

 

בין חומרים אלה נכללים מלחים שונים, שמנים ושומנים, מתכות כבדות, תרכובות אורגניות ואנאורגניות שונות ועוד.

 

לחומרים אלה, במקרה של הגעתם לסביבה (נחלים, קרקעות, ים וכו') או למקורות השתייה, עלולים לגרום לפגיעות חמורות בבריאות האדם, בחי, בצומח ובמשאבי הטבע השונים.

 

במקרה של מקורות מים שנפגעו מזיהום של שפכים תעשיתיים, ייתכן ולא יוכלו לשמש לשתייה ואף לא להשקייה במשך שנים רבות.

 

שפכים תעשיתיים שאינם עומדים בתקנים עלולים גם להוות מפגע לצנרת העירונית עצמה, לגרום לבעיות בתשתיות הקיימות ולגרום להפסדים כספיים כבדים.


מהו סקר שפכים?

מטרת סקר השפכים הוא לוודא כי השפכים הנפלטים מעסק או מפעל מסוים לא יהוו פגיעה בסביבה ויעמדו בתקנות של המשרד להגנת הסביבה אשר נקבעו בחוק.

 

לאחר ביצוע הסקר, קל יותר להתאים טכנולוגיה לטיפול בשפכים התעשייתיים ועל ידי כך לעמוד בריכוזי המזהמים שנקבעו בתקנים עבור מי השפכים. בזאת בעל המפעל מבטיח לעצמו את המשך פעילות המפעל, ונמנע מקנסות מיותרים ופגיעה בסביבה.

 

מה כולל סקר שפכים?

סקר שפכים מכיל בתוכו נתוני רקע על מקור הפליטה, כגון מיקום גיאוגרפי, שעות העבודה של המפעל, מספר עובדים, מיפוי תשתיות ומתקני המפעל ועוד.

 

נתונים אלה מאפשרים לממונה לקבל תמונה כוללת של המפעל ושל היקף השפעתו על הסביבה.


בנוסף, מכיל הסקר תיאור מפורט של התהליך המתבצע במפעל, צריכת החומרים המשמשים לתהליך, כמויות וריכוזי המזהמים הנפלטים בשפכים, אפיון המקורות השונים לשפכים ועוד.

 

מפורטת גם כן צריכת המים של התהליכים השונים במפעל, והספיקות השונות של התהליכים. כמו כן, מפורטות בסקר הפעולות שמבצע המפעל למניעת זיהום מים וקרקע, דוגמת שימוש במאצרות, ציפויים, מערכות בקרה נגד דליפות של מתקנים תת קרקעיים וכדומה.


במסגרת סקר שפכים מוגשת גם כן תכנית לצמצום הזיהום הנוצר כתוצאה מהתהליך במפעל, למשל על ידי שימוש בטכנולוגיות שונות אשר מייעלות את השימוש בחומרים השונים או מקטינות את צריכת המים, או על ידי שימוש בחומרים ידידותיים יותר לסביבה, במקום חומרים מזהמים או מסוכנים (עוד על: פינוי פסולת מסוכנת) יותר.


במפעלים שנעשה בהם טיפול קדם בשפכים, יכלול הסקר תיאור מפורט של תהליך הטיפול, ריכוזי המזהמים בו ותוצריו השונים (בוצה, קולחין וכד'), כולל ביצוע מאזן מסה. לבסוף, יכלול הסקר מסקנות והמלצות לשיפורים בתהליך, למניעה או צמצום של חריגות או מפגעים אשר התגלו בסקר.

כיצד מתבצע הסקר?

ביצוע סקר שפכים הינו תהליך מורכב הדורש ידע רב, נסיון מקצועי והיכרות עמוקה עם התקנים והדרישות הרגולטוריות השונות. לכן, ברוב המקרים נעזרים המפעלים בייעוץ סביבתי לצורך ביצוע הסקר.

 

הסקר כולל ביצוע סיור במפעל בו מתבצעת סקירה מעמיקה של התהליך והמזהמים הנפלטים ממנו, ולעיתים גם מתבצע דיגום ואנליזה של פרמטרים שונים במפעל הנדרשים עבור הסקר.


חברת סוטוק הנדסה סביבתית הינה בעלת נסיון רב בביצוע סקרי שפכים עבור התעשייה, ומבצעת את תהליך סקר השפכים החל משלב איסוף הנתונים עד לשלבי כתיבת הדוח והגשתו לממונה.

כאשר מדובר על סקר שפכים, חברת סוטוק מלווה את הלקוח לאורך כל שלבי התהליך, תוך קשר רציף עם צוות המפעל ומתן המלצות מקצועיות ופתרונות טכנולוגיים למפעל. חברת סוטוק מבצעת את הסקר והגשתו לממונה במהירות, תוך עמידה בלוחות זמנים קפדניים, באופן מקצועי ועל הצד הטוב ביותר.

 

סוטוק מאפשרת ללקוחותיה להפוך אתגרים סביבתיים שעולים הון לרווח ע"י שימוש בטכנולוגיות חדשניות ועבודה עם חברות התכנון, ייעוץ וטיפול בפסולת הגדולות בעולם.

לייעוץ צרו קשר

bottom of page