top of page
דיווח מפל"ס

דיווח מפל"ס - מרשם פליטות לסביבה (PRTR)

משנת 2012 כ-550 מפעלים, תחנות מעבר, אתרי טיפול, לולים ורבים אחרים נדרשים לפרסם מידע לגבי פליטות המזהמים שלהם לאוויר, למים לקרקע.

 

כלל המידע חשוף לכל החפץ בו והמפעלים מקבלים דירוג לגבי רמת הזיהום היחסית שלהם לעומת אחרים על פי מספר פרמטרים שונים כגון השקעה כספית בתחום הסביבתי , הפחתת פליטות מדיניות "ירוקה" ועוד.

מטרת דיווחי מפל"ס - prtr היא הגברת השקיפות המידע הסביבתי בישראל, הפחתת זיהום של מפעלים והתעשייה ויצירת כלי אמין דיו לקבלת החלטות ומחקר בנושא.

הנתונים מבוססים על מחשבונים, אנליזות והערכות הנדסיות של המדווחים.

 

הדיווחים עלולים להיות לא מדויקים אך בכדי למנוע זאת המשרד להגנת הסביבה נעזר בחברות ייעוץ סביבתיות שעוברות על הנתונים ומצליבות אותם.

 

כל חברה צריכה לבדוק על פי סוג עיסוקיה והקפי הפעילות שלה האם היא נדרשת או לא לדווח למפל"ס -מרשם פליטות לסביבה.

ישנם מגוון תחומים הדורשים דיווח מפל"ס - prtr, למשל:

 1.  מפעלי מתכות

 2. תעשייה הכימית

 3. לולים

 4. טיפול או סילוק בשפכים

 5. תחנות מעבר

 6. מתקנים לייצור אנרגיה

 7. ייצור אספלט

 8. התפלת מים

 9. חציבה וכרייה

 10. מטמנות

 11. ציפוי מתכות

 12. חוות לגידול דגים

 13. חוות גידול חזירים

 14. משחטות

 15. ועוד....

 

בהתאם יש גם מגוון רחב מאד של מחשבונים וחישובים שונים, פרמטרים ומקדמים שיש להוסיף לחישובים.

בדיווח מפל"ס (מרשם פליטות לסביבה - prtr) על החברה המדווחת להתייחס לריכוזי מזהמים של חומרים שונים (כ114 חומרים מזהמים)שנפלטו לאוויר, קרקע, לים או לכל מקור מים אחר.

 

יש לכתוב וחשב את הריכוזים, ספיקות ושמות המזהמים.

לכל מזהם יש ערך דיווח מינימלי ובמידה והערך הנמדד נמוך ממנו הוא מוגדר מתחת לסף דיווח מפל"ס.

 

במידה והמפעל מזרים שפכים או בעל פסולת כלשהי מסוכנת או לא הוא חייב לדווח את הכמות, סוג החומר ולהיכן מוזרם או נשלח.

 

בכדי לדווח למפל"ס יש להבין את התהליך, להתמצא בחישובים ובמשמעויות של הפרמטרים השונים, דיווחים שגויים או באיחור עלולים לסבך את המפעל בהתכתבות חוזרת ונשנות מול הרגולטור, פוגעות בשמו של המפעל, ועלולות להוביל לעיצומים כספיים ושימועים במשרד הגנת הסביבה.

 

שים לב! חובת הדיווח לפי חוק מפל"ס הינה חובת דיווח הנוספת על חובות דיווח קיימות.​

 

כל חברה או עסק אחראי לבדוק אם היא נדרשת להגיש דוח מפל"ס - מרשם פליטות PRTR.

 

כיוון שתמיד , לא משנה כמה הרגולציה בארץ לא ברורה או מבולגנת, האחריות היא עליך.

לייעוץ צרו קשר

bottom of page