סיווג פסולות מסוכנות

סקר פסולת

סקר פסולת דורש הגדרה וסיווג של כלל הפסולות המסוכנות והלא מסוכנות במפעל.

סיווג פסולות הוא חלק מהותי מתהליך ניהול פסולות. ע"פ סיווג הפסולת נדע כיצד להתייחס לפסולת מסוכנת, מה רמות הסיכון אליהם העובדים נחשפים מה אמצעי הזהירות הנדרשים וכמובן פועל יוצא מזה זה עלות פינוי השפכים.

פסולת מסוכנת דורשת טיפול , על פי דרישות היתר רעלים אין להחזיק בה במפעל יותר מ6  חודשים (לעיתים יש החמרות או הקלות בנושא).

על פי תקנות רישוי עסקים (1990) פסולת מוגדרת כחומר מכל סוג המכיל חומר מסוכן המסולק ממפעל או מיועד לסילוק,או שיש לסלקו על פי קביעת מנהל" ההגדרה הזו מיושנת ובעייתי. כיום נוצר מצב אבסורדי ש"פסולת " בארץ מוגדרת באופן שונה מארה"ב או אירופה ואז למשל חומר שיצא מארה"ב לארץ מגיע כפסולת כאשר בארץ המוצא שלו אינו מוגדר כך ולהפך.

לסיווג אחיד ומדוייק יש חשיבות גדולה , בייצוא פסולות , דיווחים רגולטורים, בבקרה , התאמות טיפול מיטבי עבור חומרים מסויימים.

 קטלוג הפסולות האירופאי  EWC -European Waste Catalogue הוא צורת קיטלוג לפסולות שהתחילו לעבוד איתה בארץ לפני שנים אחדות על אף שבאירופה השיטה הונחלה לפני יותר מ15 שנים. בשיטה זאת לוקחים את זרם הפסולת ומתאימים אותו על פי תהליך היצור והתעשייה ממנה הוא מגיע- למשל שפכים מתעשיית הפרמאצבטיקה, שמנים מינרלים ממפריד שמנים ועוד.

בקטלוג ישנם 408 סוגי פסולות מסוכנות

434 סוגי פסולות לא מסוכנות

180 פריטי מראה ,פסולת שיכולה להיות מסוכנת או לא מסוכנת כתלות במאייפנים ספציפיים.

פריטי מראה יש לבחון באופן פרטני, פריט מראה יקוטלג כחומר מסוכן אלא אם כן הוכח על ידי אנליזות ובדיקות שונות אחרת.

 

עם הזמן עשו בשיטת הקיטלוג התאמות לרמות הסיכון של הפסולת ולא רק לקטגוריות מהן מגיעה הפסולת.

כיום משרד הגנת הסביבה אימץ את תקנות הדרקטיבה האירופאית EWC 2006/12

ובקרוב יועברו תקנות בכנסת בכדי לקבע את התקנות בחוק.

הוגדרו 14 מאפייני סיכון עיקריים הממוספרים כHP1-HP14 . מאיייפני הסיכון מזכירים את תכונות הסיכון של החומרים המסוכנים אך אינם זהים.

מאפייני הסיכון הם:

 1. HP1          נפיץ

 2. HP2        מחמצן

 3. HP3        דליק

 4. HP4        מגרה (גורם לגירוי בעור ונזק לעיניים)

 5. HP5        רעיל לאיבר מסוים, רעיל בנשימה 

 6. HP6        רעיל אקוטי

 7. HP7        מסרטן

 8. HP8        מְאַכֵּל (קורוזיבי)

 9. HP9        מזהם

 10. HP10       רעיל לרבייה

 11. HP11        גורם לשינוי גנטי

 12. HP12       גורם לפליטת גז בעל רעילות חריפה

 13. HP13       גורם לרגישות

 14. HP14       רעיל לסביבה

אופן הקיטלוג מסתמך על(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) GHS.

כל מאפיין סיכון נבדק על ידי מספר מבחנים שקובעים על פי פרמטרים ברורים אם החומר בעל מאפיין סיכון ספציפי. אם ניתן לשלול קיום של תכונות סיכון מסוימות בגלל מקור ותהליך יצור הפסולת , ניתן מלהמנע מביצוע בדיקות אנליטיות עבור תכונות אלה.

לסקר פסולת צרו קשר