under construction :)

ניהול פסולת

ניהול פסולת הוא תחום רחב המורכב משני גורמים עיקריים. הראשון, יעוד הפסולת לטיפול המיטבי והשני, לוגיסטיקה. שני התחומים קשורים ומוכתבים ע"י הרגולציה הרבה בנושא.

ייעוד למקום המתאים כרוך בכמה שלבים עיקריים:

 1. הפרדה במקור

 2. אנליזה ודיגום

 3. הגדרה של הפסולת

 4. התאמת הטיפול והטכנולוגיה

 5. מניעה וצמצום

הפרדה במקור

הפרדה במקור הוא השלב הראשון בתהליך. הוא מורכב ממספר תת שלבים הכוללים הערכת המצב הקיים, מיפוי מרכיבים וזרמים, ומציאת פתרונות הרלוונטיים ביותר עבור הלוקח. במקרים מסוימים יכול להיות שהפתרון הוא אתר מחזור או סילוק חיצוני, ובמקרים אחרים יכול להיות שהפתרון הטוב ביותר יהיה הקמה של מתקן לטיפול אצל הלקוח.

לחברת סוטוק ניסיון רב בהתאמת סוג הפסולת לטיפול המיטבי והזול ביותר. לא פעם ולא פעמים מצאנו שלקוחות משלמים מחירים שערורייתיים שניתן למצוא להם חלופות הזולות במאות אחוזים!

 

אנליזה ודיגום הפסולת

שלב האנליזה הוא מהותי כיוון שעליו מסתמך כלל ניתוח הנתונים. חשוב מאד שהדגימה שנלקחה תהייה מייצגת. הדיגום יבוצע על ידי דוגם מוסמך ותוכנית דיגום שאושרה על פי משרד הגנת הסביבה.

הנחיות לאופן הדיגום ניתן לקחת מ LAGA PN 98. 

 

הגדרה וסיווג הפסולת

לאחר קבלת הדוגמאות נבצע ניתוח נתונים וניתוח המידע בכדי לקטלג את הפסולת ובהמשך להתאים טיפול מיטבי עבורה. ניתוח הפרמטרים שונים יבוצע על ידי התייחסות למאפייני סיכון של כל אחד מהפרמטרים השונים באנליזה, מpH ועד מתכות כבדות. בנוסף, יש להתחשב בתהליך ובמקור הפסולת וסוג התעשייה. הקיטלוגים הסופיים יעשו ע"פ אמנת באזל וקטלוג הפסולות האירופאי (EC/532/2000) .

 

התאמת הטיפול והטכנולוגיה

התאמת הטיפול תלויה בהגדרת הפסולת ובעקבות זאת ברגולציה הנובעת ממנה. ישנם מגוון פתרונות שונים עבור פסולות, למשל טיפול ביולוגי, טיפול פיזיקוכימי, איוד, טיפול תרמי או AOP. במקרים מסוימים חברת סוטוק עוזרת ללקוח לייצא פסולות מסוימות כיוון שלא ניתן לטפל בהם בארץ במחיר סביר או שאין אתרי טיפול.

מניעה וצמצום

מרבית החברות בארץ מספקות תשובות לשאלה מה עושים עם הפסולת, אבל אחד העקרונות שמובילים ניהול פסולת נכון, וגם את חברת סוטוק, הוא מניעה וצמצום של כמויות הפסולת ע"י מגוון דרכים.

חברתנו תשמח לייעץ לעזור ולשתף מניסיונה בנושא.

חשוב מאד להבין שבשנים האחרונות הרגולציה הסביבתית השתנתה מאד ועל אף שברור לנו שקשה לעקוב אחרי כמות השינויים העצומה בתחום, האחריות בתחום הסביבתי היא על יצרן הפסולת!

משמעות הדבר, שיצרן הפסולת חייב לוודא ולדעת לאן הפסולת שלו הולכת ושהיא הגיעה לאתר הקצה.

חברת סוטוק מתמחה בפתרונות עבור מגוון רחב של פסולות, בהתמחות בפסולות מסוכנות.

פסולות מסוכנות כגון מתעשיית הפארמצבטיקה, שמנים, אמולסיות, חומצות, בסיסים, חומרים אורגנים עם ריכוזי מלחים, סולבנטים ועוד.

 

השירותים שאנו מספקים בנושא:

 1. מיפוי זרמים, מזהמים וביצוע סקר שפכים מקיף.

 2. דיגום ואנליזה מקיפה של כלל הפרמטרים הנדרשים מטעם המשרד להגנת הסביבה.

 3. ניתוח נתונים עבור הלקוח, קיטלוג על פי אמנת באזל וEWC.

 4. ליווי הלקוח מול הרשויות והוצאת כלל האישורים הדרושים עבור פינוי הפסולת לאתר טיפול בארץ או בחו"ל.

 5. חברת סוטוק עובדת בשיתוף פעולה מלא עם מגוון רחב של אתרי טיפול בארץ ובעולם.

 6. הובלת הפסולת על ידי מוביל מורשה חומ"ס.

 7. הנפקת אישורים נדרשים לאחר סיום הטיפול בפסולת.

 8. ליווי והקמה של פרוייקטים לטיפול בפסולת אצל הלקוח.

לייעוץ צור קשר