top of page

סקר מרחקי הפרדה מפעל דטרגנטים

מפעל דטרגנטים חדש בצפון פנה אל חברתנו לאחר חודשים רבים שהוא ניסה לקבל היתר רעלים.


המפעל נדרש לבצע סקר מרחקי הפרדה עבור חומר מחמצן אבקתי בשם Sodium Carbonate Peroxyhydrate . החומר אינו נמצא בנספח לתקנות מרחקי הפרדה, לפיכך העסק הפך עוד יותר מורכב.

כל עוד למפעל לא היה היתר רעלים הוא לא היה מורשה להתחיל לעבוד באופן רשמי ומוסדר ולפיכך כל עיכוב עלה לייזמים הרבה מאד כסף הן מהעבודה שהפסידו והן מעלויות ביטוחים, ציוד, שכירויות וכו'.

חברת סוטוק ביצעה את הסקר לאחר ניתוח מעמיק של הנתונים וביצוע מספר תרחישים אפשריים .

יש לציין שאין נתונים עבורSodium Carbonate Peroxyhydrate בתקנות משרד הגנת הסביבה או בתוכנת חישוב הסטנדרטית.

התרחישים כללו 2 מצבים :

1. מצב של הרטבה של החומר ותגובה שלו עם המים . בתגובה נוצרו מי חמצן, מים וחום. מי החמצן מתפרקים בקצב מואץ ובפירוק של טון אחד של Sodium Carbonate Peroxyhydrate נוצרים מעל ל600 קוב גזים הכוללים קיטור וחמצן.

שחרור הגזים בזמן קצר במבנה שקצב חילוף האוויר בו זניח עלולה ליצור גל הדף מהגזים. נעשו מספר רב של חישובים שאפשרו שימוש בנתונים בתוכנת חישוב למרחקי הפרדה.

2.החומר שהתמוסס במים מגיב עם מתכות, הידרוקרבונים, וחומרים בסביבה ועלול ליצור פיצוץ או ענן רעיל.

​שבועיים לאחר הגשת המסמכים קיבל המפעל, לאחר חודשים רבים של המתנה, היתר רעלים C (היתר רעלים שיש לחדש אותו אחת ל3 שנים) לעומת היתר רעלים מסוג A שהיה אמור להתקבל.(היתר רעלים שיש לחדש אחת לשנה עם אגרה גבוה במיוחד).

לסיכום על ידי ייעוץ סביבתי מקצועי ויסודי וליווי צמוד ללקוח מול הרשויות, ניתן לעיתים לחסוך הרבה מאד עוגמת נפש וכסף .

קראו על עוד סקר מרחקי הפרדה שביצענו.

נשמח לשמוע מכם, לחצו כאן כדי לצור קשר.

bottom of page