top of page

ייצוא פסולת

עד היום, חברת סוטוק הנפיקה היתרי ייצוא לפסולת עבור יותר מ2500 טון של פסולת מסוכנת.

מניסיוננו, בייצוא פסולת אורגנית סך עלות הטיפול יכול לקטון ביותר מ- 3000 ₪ לטון מהטיפול בארץ.

הפרשי המחירים לעיתים דרמתיים עוד יותר כאשר מתקני הטיפול בחו"ל אף שילמו ללקוח עבור פסולות מסוימות בעלות ערך קלורי גבוה.

על ידי ייצוא פסולת, חסכה חברת סוטוק עבור לקוחותיה מאות אלפי שקלים בשנה.

הרגולציה בתחום הפסולת דורשת היכרות מעמיקה עם התחום. מדיניות ייצוא הפסולת של משרד הגנת הסביבה מקשה על ייצוא פסולות מסויימות.

במרבית המקרים הטיפול כולל השבת אנרגיה על ידי שריפה של הפסולת, אך ישנם טיפולים נוספים כגון טיפול פיזיקוכימי, טיפול תרמי , השבת ממסים, מיחזור שמנים לשמני בסיס, ועוד.

לחצו כאן בכדי לקרוא עוד על ייצוא פסולת.

bottom of page