top of page

הקמת מתקן לטיפול בשפכים- מחנה צבאי

הקמת מתקן לטיהור שפכים במחנה צבאי במרכז הארץ הסתיימה בהצלחה על אף קשיי הקורונה!

נתבקשנו להקים מערכת מכשור ובקרה על השפכים הכוללת חיישנים ומערכות שונות שמטרתם לטפל בשפכים מורכבים ולא סטנדרטיים לטיפול. הלקוח פנה אלינו לאחר זכייתנו במכרז. במהלך הקמת המתחם ביצענו שדרוגים באישור הפיקוח העליון על הפרויקט. הקמנו מערכת בקרה ואוטומציה לכל המט"ש ע"י מהנדס חשמל מומחה בתחום. לאחר התקנה ביצענו הרצה מוצלחת לבדיקת המערכת. המט"ש (מתקן לטיהור שפכים) כולל מינון ובקרה לכימיקלים, הפרדת שמנים ושומנים, תיקון pH וחיטוי. בסיום הטיפול השפכים מופנים בגלישה למערכת השפכים העירונית. בעקבות ייחודיות תכונות השמנים לא התאפשר שימוש חוזר בחומרי הגלם לפי עקרונות הכלכלה מעגלית , אך המטרה הייתה לעמוד בדרישות החוק (תאגידי המים והשפכים) ולמנוע פגיעה בצנרת הולכת השפכים על ידי סתימות כתוצאה משמנים. המטרה של תיקון pH והכלרה היא מניעה של קורוזיה בצנרת והתפתחות פתוגנים בגלל השמנים. מגיפת הקורונה היתה אתגר משמעותי במהלך הפרויקט וגרמה לעיכובים בלוחות הזמנים אך לבסוף הצלחנו להגיע לתוצאה הרצויה ולהרצת המערכת. בהקמת מט"ש סוטוק הנדסה סביבתית - Sutok Environmental Engineering משקללת את כלל הפרמטרים החיוניים, כגון עלות הקמה, תפעול ותחזוקה, תוך כדי עמידה בתקנים בהתאם לרגולציה.

bottom of page